top of page

2011/3/11-4/28

母船を離れて

The Fruits of Adventures

青木野枝、田中麻記子、山脇絋資、何杰、進藤万里子、三川義久、イトウマリ、前田朋子、屋代敏博、安齊重男

Noe Aoki, Makiko Tanaka, Kosuke Yamawaki, He Jie, Mariko Shindo, Yoshihisa Senkawa, Mari Ito, Tomoko Maeda, Toshihiro Yashiro, ANZAÏ

bottom of page