top of page

2062

柴田敏雄

Shibata Toshio

宮城県白石市七ヶ宿町

Shichikashuku Town, Miyagi Pref.

1994

23x28.8cm

bottom of page