1989/10/20-11/4

In/Out Diptychs

神蔵美子

Yoshiko Kamikura